1. Experimentació
  2. Moviment lliure
  3. Natura
  4. Manipulació
  5. Relacions socials ( familia, equip pedagògic)
  6. Projectes amb família
  7. Pedagogia musical
  8. Expressió corporal ( Esbart Dansaire de Rubí)
  9. Hort ecològic
  10. Escola lliure de joguines de plàstic
  11. Expressió Anglesa
  12. Interrelació grupal
  13. Sortides a l’entorn
  14. Escola de pares
  15. Xerrades tematiques
  16. Festes transversals
  17. Mindfulness
  18. Atelier ( Taller artístic)
To Top