EL MODEL EDUCATIU

L’equip educatiu de l‘Escola Bressol Elafant Blau  es basa en afavorir l’autonomia global dels infants: treballa basant-se en diferents principis metodològics on el nostre objectiu principal és afavorir l’autonomia dels infants en tots els aspectes. Atendre les seves necessitats físiques i emocionals, de comunicació i d’adquisició d’hàbits personals.

El joc i l’experimentació és la base de l’autonomia de l’infant.

El procés per aconseguir aquests objectius es realitza a través del joc i l’experimentació, que és la base de l’aprenentatge infantil, a més de mantenir una bona entesa entre escola i família afavorint així el desenvolupament harmònic de l’infant.

A l’escola es treballa des d’un enfocament experimental i manipulatiu: es tracta que l’infant treballi i manipuli els diferents materials i descobreixi el món a través de la seva pròpia activitat.

A partir de la seva vivència, de l’observació, del raonament i del diàleg, l’infant descobreix diferents aspectes del món que l’envolta, i els infants aprenen el treball que ells mateixos creen a través de  l’experimentació:

Les idees sorgeixen a partir dels esdeveniments i experiències reals, donant lloc a respostes i conclusions reals.

Aquestes vivències es donen a través del joc, l’infant interactua amb el medi i arriba a crear els seus propis esquemes, ajudant al seu desenvolupament autònom, a més de contribuir a expressar i regular les emocions. El joc, l’observació i la deducció esdevenen eines per a la descoberta. el joc és una realitat canviant i sobretot impulsora del desenvolupament mental de l’infant. Concentrar l’atenció, memoritzar i recordar es fa, en el joc, de manera conscient, divertida i sense cap dificultat.

El paper de tot l’equip educatiu en el desenvolupament integral de l’infant és observar i guiar als nens i les nenes proporcionant-los eines i donant-los a conèixer l’entorn de forma respectuosa, permetent que siguin ells mateixos els que troben les solucions als problemes. Com va explicar Maria Montessori, l’infant té un enorme potencial físic i psíquic, mostrant una gran capacitat per aprendre. Tot això sense oblidar la importància de l’entorn.

L l’escola és un ambient que s’ha organitzat per a l’infant, dissenyat per fomentar el seu auto-aprenentatge i desenvolupament en general, tenint en compte les necessitats individuals.                    

To Top