ESPAIS DE L’ESCOLA

Les estances estan dissenyades amb diversos materials per tal de despertar la curiositat als nens i nens diferents continguts curriculars segons la planificació efectuada per les mestres.

Per apropar les estances als infants hem creat diversos espais per tal de fomentar la lliure circulació, la creativitat, el descans i l’autonomia.

  1. Estança de lactans
  2. Estança no caminants
  3. Atelier
  4. Espai de descans
  5. Hort urbà
  6. Sala de moviment
  7. Pati adequat

L’escola compta amb 2 educadores titulades per espai, ja que la cura i l’atenció dels infants és el més important.

To Top