TOT PER L’INFANT

L’escola vetlla per tal que l’infant sigui autònom i lliure, el/la nen/a aprèn a partir de l’experiència directa les sensacions corporals i mentals a través de l’experimentació directa.

Per aquest motiu, durant tot l’any a l’escola experimentem lliurement amb materials diversos per tal que el desig d’investigar sigui una experiència vivencial única.

Els materials que utilitzem per realitzar les experimentacions són naturals i comestibles.

experi1
experi2
experi3
To Top