ANGLÈS

La millor forma d’aprendre és començar el més aviat possible, per aquest motiu l’escola compta amb una mestra llicenciada en llengua anglesa.
L’escola es defineix com una escola trilingüe per tal de potenciar les habilitats del llenguatge dels infants, ja que dels 0 als 6 anys  és la millor etapa per iniciar-se en el coneixement del llenguatge no matern.
trilingue3
trilingue1
trilingue4
trilingue2
To Top